Bán hàng online

0912615896
FMS-R01-08

FMS-R01-08

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Trung tâm báo cháy Chungmei 5 kênh CM-P1-5L

Trung tâm báo cháy Chungmei 5 kênh CM-P1-5L

Liên hệLiên hệ Liên hệ
BÌNH CỨU HỎA MFZ4

BÌNH CỨU HỎA MFZ4

Liên hệLiên hệ Liên hệ
BÌNH CỨU HỎA MFZL4

BÌNH CỨU HỎA MFZL4

Liên hệLiên hệ Liên hệ
BÌNH CỨU HỎA MT3

BÌNH CỨU HỎA MT3

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Cửa Chống cháy

Cửa Chống cháy

Liên hệLiên hệ Liên hệ
FMS-206E

FMS-206E

Liên hệLiên hệ Liên hệ
FMS-306A

FMS-306A

Liên hệLiên hệ Liên hệ
FMS-S01

FMS-S01

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Vỏ tổ hợp chuông đèn khẩn

Vỏ tổ hợp chuông đèn khẩn

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Tổ hợp chuông - đèn - khẩn

Tổ hợp chuông - đèn - khẩn

Liên hệLiên hệ Liên hệ
FM-FP1

FM-FP1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
F-87

F-87

Liên hệLiên hệ Liên hệ
EFA-126

EFA-126

Liên hệLiên hệ Liên hệ
FM-FL3

FM-FL3

Liên hệLiên hệ Liên hệ
FMS-RL1

FMS-RL1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
FMD-RD998

FMD-RD998

Liên hệLiên hệ Liên hệ
JIC-678A

JIC-678A

Liên hệLiên hệ Liên hệ
I-9105R

I-9105R

Liên hệLiên hệ Liên hệ
DET-640RB

DET-640RB

Liên hệLiên hệ Liên hệ
YSD-22

YSD-22

Liên hệLiên hệ Liên hệ
FMD-603-12V

FMD-603-12V

Liên hệLiên hệ Liên hệ
FMS-136

FMS-136

Liên hệLiên hệ Liên hệ
FMD-WT33L

FMD-WT33L

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Thiết kế hệ thống PCCC

Thiết kế hệ thống PCCC

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Thiết kế hệ thống PCCC

Thiết kế hệ thống PCCC

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Thiết kế hệ thống PCCC

Thiết kế hệ thống PCCC

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Thiết kế hệ thống PCCC

Thiết kế hệ thống PCCC

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Thiết kế hệ thống PCCC

Thiết kế hệ thống PCCC

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Thiết kế hệ thống PCCC

Thiết kế hệ thống PCCC

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Tư vấn, thiết kế hệ thống PCCC

Tư vấn, thiết kế hệ thống PCCC

Liên hệLiên hệ Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM 

Địa chỉ:Số 104 Đường Mạc Quyết, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại:0225 3599 466

Tài khoản số:1015007083 Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng

Mã số thuế:0202031949

EMAILctycnmvietnam@gmail.com

HOTLINE0912615896

 

Chứng chỉ 1

0912615896
Chỉ đường